top of page

Dr. Thomas Van der Poorten

Dr. Thomas Van der Poorten
Psychiater · EMDR-therapeut · Klinisch Seksuoloog

Aandachtsgebieden 

Dr. Thomas Van der Poorten Psychiatry Practice Brussels psychiater psychiatre psychiatrist EMDR
  • Algemene Psychiatrische Diagnostiek en Behandeling vanaf 18 jaar

  • Angst & Depressie

  • Persoonlijkheidsmoeilijkheden & Trauma

  • EMDR-therapie

  • Medicamenteuze behandeling van ADHD (een eerder uitgevoerd diagnostisch verslag uitgevoerd in volwassenheid is hiervoor noodzakelijk)

Verder kan u ook bij mij terecht voor:

  • Gestabiliseerde psychotische of bipolaire stoornissen

  • Neuropsychiatrische stoornissen

  • Slaapproblemen als gevolg van psychiatrische klachten

  • Seksuele problemen waarvoor medicamenteuze ondersteuning aangewezen kan zijn

bottom of page