top of page

Sophie Tromp

Contact

 

Klik hier voor een eerste afspraak met Sophie Tromp (i.f.v. beschikbaarheid)

 

Indien u vragen heeft voor Sophie over een lopende behandeling, wijzigen van afspraken of over een indicatiestelling van een toekomstige behandeling (indien zij op "Beschikbaar" staat aangeduid op de Aanmeldingspagina), kan u haar bereiken via sophie.tromp@mentalhealth.brussels.
 

Wie ben ik

In 2013 studeerde ik af als klinisch psychologe aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Intussen werk ik als zelfstandig klinisch psychologe en heb ik me ingezet als vrijwillig psycholoog voor TEJO Brussel en Handicap International België. In 2021 ben ik aan de KU Leuven gestart met de specialisatie cliëntgerichte psychotherapie om mijn professionele kennis en werkkader verder uit te bouwen.

Vanuit mijn eigen persoonlijke zoektocht weet ik hoe spannend het kan zijn om de stap naar psychologische hulpverlening te zetten en dat verandering om moed en tijd vraagt. Ik hoop dan ook mijn cliënten dichter bij zichzelf te kunnen brengen en hen te helpen (her)ontdekken wat het leven echt betekenisvol en bevredigend maakt. In mijn vrije tijd ga ik er het liefst op uit met mijn hond en vind ik ontspanning in goede boeken en films, lekker eten en gezelligheid met vrienden.

Individuele psychologische begeleiding voor (jong)volwassenen (16+) en ouderen

Soms zijn er momenten in het leven dat je het gevoel hebt vast te lopen of worstel je al een langere tijd met jezelf en merk je dat je er niet meer alleen uitkomt. Psychotherapie kan dan aangewezen zijn. Voorbeelden van hulpvragen waarvoor je bij mij terecht kan: je zit met jezelf in de knoop, het wordt je steeds vaker allemaal te veel, je voelt je niet goed in je vel maar je begrijpt niet goed waarom, je botst op moeilijkheden in het contact met anderen, je merkt dat bepaalde patronen zich blijven herhalen maar weet niet goed hoe je dit kan veranderen... 


Andere soorten hulpvragen kunnen zijn:

  • Emotionele klachten zoals depressie en angsten

  • Verwerking van een verlies (een overlijden, verlies job, een relatiebreuk, …)

  • Een laag zelfbeeld

  • Levensvragen

  • Moeilijkheden met keuzes maken

  • Relationele moeilijkheden

Werkwijze

In psychotherapie bestaan er verschillende stromingen. De vier grote stromingen zijn de cognitieve gedragstherapie, psychoanalyse en psychodynamische therapie, systeemtherapie en cliëntgerichte psychotherapie. In mijn aanpak ga ik uit van het cliëntgerichte psychotherapeutische kader, hoewel ik me soms ook laat inspireren door technieken en concepten uit andere stromingen.

In cliëntgerichte therapie staat de cliënt als persoon centraal: wie ben je als persoon en hoe sta je in het leven? In de therapie zorgt de therapeut voor een veilige context van waaruit, rekening houdend met jouw tempo en persoonlijke grenzen, samen geëxploreerd kan worden hoe je bent vastgelopen en wat er nodig is om geblokkeerde processen terug in beweging te krijgen. In deze aanpak ligt er een sterke nadruk op de innerlijke belevingswereld en hoe emoties sturend zijn voor ons denken en handelen. 

In de therapie leer je jezelf beter kennen en in dieper contact te staan met je gevoelens en behoeften zodat je je eigen authentieke keuzes kan maken. Belangrijk hierbij is dat de cliënt bereid is een onderzoekende houding naar zichzelf aan te nemen en bereid is bij zichzelf stil te staan. Samen gaan we op zoek naar hoe je beter kan omgaan met je kwetsbaarheden en de uitdagingen die het leven met zich meebrengt, zodat je deze beter kan hanteren ook nadat de therapie is afgerond. In plaats van ons enkel te focussen op klachten en symptomen wordt in de therapie ook belang gehecht aan jouw sterktes en ontwikkelingsmogelijkheden. Ik geloof namelijk dat we in onze kwetsbaarheid ook onze innerlijke kracht terugvinden.

In mijn werkwijze hecht ik veel waarde aan onze werkrelatie en hoe het contact tussen ons verloopt. Ik zal dan ook regelmatig polsen naar hoe je de therapie ervaart om waar nodig bij te sturen.

Verloop

In het eerste gesprek wordt aandacht besteed aan je hulpvraag en leefsituatie. We proberen samen tot een goed begrip te komen van wat voor jou belangrijk is om aan te werken. In dit verkennende gesprek worden ook verwachtingen over het verdere proces besproken en bekijken we samen of we dit proces met elkaar willen aangaan.

In een latere fase van de therapie gaan we dieper in op belangrijke thema’s in je leven. Het kan gebeuren dat we daartoe soms zullen afwijken van de initiële hulpvraag.

De frequentie van de sessies wordt overeengekomen in onderling overleg, rekening houdend met jouw noden en mogelijkheden. Gebruikelijk is om elkaar wekelijks of tweewekelijks te zien omdat we op die manier intensiever met je problemen aan de slag kunnen gaan. Naargelang het proces van de therapie kan dit natuurlijk worden aangepast.

Het aantal sessies is afhankelijk van de hulpvraag en kan kortdurend of eerder van lange duur zijn. Tijdens de begeleiding wordt er regelmatig stilgestaan bij hoe het therapieproces verloopt.

Ben je niet zeker of jouw hulpvraag in aanmerking komt? Wil je graag meer informatie of wens je een afspraak in te plannen? Aarzel dan niet om contact op te nemen.

 

Tarieven

Sommige mutualiteiten bieden gedeeltelijke financiële tussenkomst. Aarzel niet om dit na te vragen bij je mutualiteit. 

 

Vanaf 1 april 2022 zijn twee tarieven van toepassing. De prijs per individuele sessie bedraagt EUR 75 indien er een beperkte/geen tussenkomst is van uw mutualiteit. Indien er 50% of meer wordt terugbetaald door uw ziekenfonds bedraagt de prijs per individuele sessie EUR 100.

 

Voor een intake gesprek zal een eenmalige kost van EUR 10 aangerekend worden om het dossier op te starten. Vanaf 17u geldt het avondtarief en wordt er een toelage van EUR 5 aangerekend.

Wijzigingen m.b.t. tot afspraken dienen minimum 48 uur (2 volledige werkdagen) op voorhand afgebeld worden via secretariaat (zie annuleringsbeleid). Deze termijn laat ons toe de vrijgekomen plek te gebruiken voor andere patiënten die al dan niet dringende zorg vereisen. Zo deze termijn niet wordt gerespecteerd, zijn wij genoodzaakt de volledige kost van de consultatie aan te rekenen voor een laattijdig geannuleerde of gemiste consultatie. 

Erkenningsnummer Psychologencommissie:

902124531

Visumnummer:

283205

Sophie Tromp psycholoog psychologist psychotherapeut psychotherapist Psychiatry Practice Brussels Brussel
CP_edited.png
BFP_edited.png
VVCEPC_edited.png
bottom of page