top of page

Marjolein Stevens

Klik hier voor een eerste afspraak met Marjolein Stevens


 

Wie ben ik

 

In 2017 studeerde ik af als klinisch psychologe aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Intussen werk ik als zelfstandig klinisch psychologe aan Brussels Mental Health Center en op afdeling KLIPP, bij UPC KU Leuven in Kortenberg. Ik heb enkele jaren ervaring met Mentaliseren-Bevordende Therapie (MBT) en laat mij inspireren door dit therapeutisch kader. In 2020 ben ik aan de KU Leuven gestart met de specialisatie psychoanalytische psychotherapie om mijn professionele kennis en werkkader verder uit te bouwen.

 

Individuele psychologische begeleiding
voor (jong)v
olwassenen (16+) en ouderen


Psychotherapie kan helpend zijn voor verschillende problemen. Vaak zoeken mensen hulp als ze merken dat er een bepaald patroon of probleem zich steeds opnieuw voordoet in hun leven. Dit kan bijvoorbeeld op het werk zijn, of in relaties. Psychotherapie kan helpen om te begrijpen hoe dit gebeurt en om nieuwe manieren te vinden om hiermee om te gaan.


Andere soorten hulpvragen kunnen zijn:

• Identiteitsproblemen

• Minderwaardigheidsgevoelens en laag zelfbeeld

• Depressieve klachten

• Angsten

• Destructief gedrag (verslavingen, zelfverwondend gedrag, eetproblemen,..)

• Verlieservaringen en rouw

• enz.

 

Werkwijze

 

Door middel van gesprek wordt gekeken naar de probleemgebieden en klachten die zich in het heden (in het hier en nu) afspelen. De focus ligt op het stilstaan bij de eigen gedachtes en gevoelens, alsook op het nadenken over de gevoelens en gedachtes van anderen. Er wordt gekeken welke aspecten uit het verleden een invloed hebben op dit heden. Op die manier krijg je zelf zicht op hoe veranderingen te bewerkstelligen.

 

Door jezelf en anderen beter te begrijpen kan je een voller leven leiden met meer plezier in het werken, in je vrije tijd en in je relaties.

 

Verloop

 

In de intakefase overlopen we samen jouw levensverhaal en hulpvraag. Na een drietal verkennende sessies spreken we samen de frequentie en focus van onze sessies af, rekening houdend met jouw noden en mogelijkheden. Gebruikelijk is om elkaar wekelijks of tweewekelijks te zien. Naargelang het proces van de therapie kan dit natuurlijk worden aangepast. Het aantal sessies is afhankelijk van de hulpvraag en kan kortdurend of eerder van lange duur zijn.

 

Ben je niet zeker of jouw hulpvraag in aanmerking komt? Wil je graag meer informatie of wens je een afspraak in te plannen? Aarzel dan niet om contact op te nemen.

 

Tarieven

 

Sommige mutualiteiten bieden gedeeltelijke financiële tussenkomst. Aarzel niet om dit na te vragen bij je mutualiteit.

 

Er zijn twee tarieven van toepassing. De prijs per individuele sessie bedraagt EUR 75 indien er een beperkte/geen tussenkomst is van uw mutualiteit. Indien er 50% of meer wordt terugbetaald door uw ziekenfonds bedraagt de prijs per individuele sessie EUR 100.

Wijzigingen m.b.t. tot afspraken dienen minimum 48 uur (2 volledige werkdagen) op voorhand afgebeld worden via secretariaat (zie annuleringsbeleid). Deze termijn laat ons toe de vrijgekomen plek te gebruiken voor andere patiënten die al dan niet dringende zorg vereisen. Zo deze termijn niet wordt gerespecteerd, zijn wij genoodzaakt de volledige kost van de consultatie aan te rekenen voor een laattijdig geannuleerde of gemiste consultatie.

 

Erkenningsnummer Psychologencommissie:

922119174

 

Visumnummer:

278655

processed-b30979fd-7145-4bd1-9d3a-d38244bedb4b_JxONIryI (002).jpeg
CP_edited.png
BFP_edited.png
VVCEPC_edited.png
bottom of page