top of page

Dr. Thomas Van der Poorten

32536328_10158193774429572_6313268120261

Gevolgde opleidingen

Ik behaalde in 2015 mijn Master in de Geneeskunde met Magna Cum Laude aan de KU Leuven,  vervolgens volgde ik de specialisatie Volwassenenpsychiatrie tussen 2015 en 2020, eveneens binnen de KU Leuven.

 

Ik heb de kans gehad om een brede ervaring op te doen in stageplaatsen tussen Leuven, Brussel, Amsterdam tot in Aruba. Zo heb ik ervaring opgedaan in de volgende specialistische centra:

-UZ Leuven: Pijnkliniek (Leuvens Algologisch Centrum), Liaisonpsychiatrie, Urgentiepsychiatrie

-UPC KU Leuven campus Kortenberg: Ouderenpsychiatrie, Jongvolwassenenpsychiatrie, ADHD bij volwassenen, ECT

-PSC St.Alexius Elsene: Resocialisatie-afdeling bij psychose

-Clinique St.Jean in Brussel: Algemene psychiatrie, Urgentiepsychiatrie, Consultatieve psychiatrie

-High & Intensive Care Haarlem (Amsterdam): Psychiatrische intensieve zorgafdeling, Crisisdienst, Luchthavenpsychiatrie

-Respaldo, Oranjestad (Aruba): Algemene psychiatrie

Verder volgde ik tussen 2017 en 2019 het Postgraduaat Psychodynamische Psychotherapie aan de KU Leuven. Momenteel zit ik in mijn laatste fase van Master in de Seksuologie, tevens aan de KU Leuven. Hierdoor kwam ik ook in contact met aspecten van de cliëntgerichte psychotherapie, systeemtherapie en antropologie.

Honoraria

Ik werk niet aan geconventioneerde tarieven. Consultaties duren doorgaans 30 tot 45 min. Aan deze tijd is ook administratietijd verbonden, waaronder het bijhouden medisch dossier, briefwisseling met uw huisarts en contact leggen met uw andere hulpverleners.  Wijzigingen m.b.t. tot afspraken dienen minimum 48 uur op voorhand afgebeld worden via secretariaat (zie annuleringsbeleid).

Publicaties

 • Van der Poorten, T., & De Hert, M. (2019). The sublingual use of atropine in the treatment of clozapine‐induced sialorrhea: A systematic review. Clinical Case Reports, 7(11), 2108-2113.


 • Van der Poorten, T., Enzlin P., E.Thys (2020). Sexuality and Psychosis: A systematic review. KU Leuven.

Lezingen

 • "Complexe PTSS: Een casusillustratie." [Middagseminarie] UPC KU Leuven campus Kortenberg (2018).

 • "Seksualiteit en Psychotische stoornissen: beleving, genderproblemen, risicogedrag. [Webinar] FMSA Respaldo, Oranjestad, Aruba (2020).

Dr. Thomas Van der Poorten

Klik hier om een eerste afspraak te maken bij Dr. Van der Poorten.

Behandelingen

Vanaf 18-jarige leeftijd kan u bij mij terecht voor de psychiatrische behandeling van onder meer:

 • Algemene psychiatrische diagnostiek en behandeling

 • Angst & depressie

 • Persoonlijkheidsmoeilijkheden & Trauma

 • EMDR-therapie

 • Medicamenteuze behandeling van reeds formeel gediagnosticeerde ADHD bij volwassenen

Verder kan u ook bij mij terecht voor:

 • Gestabiliseerde psychotische stoornissen

 • Gestabiliseerde bipolaire stoornissen

 • Neuropsychiatrische stoornissen

 • Slaapproblemen

 • Seksuele problemen waarvoor medicamenteuze ondersteuning aangewezen kan zijn

Behandelingen kunnen zowel individueel, in koppel als in gezinsverband plaatsvinden. In de behandeling richt ik de aandacht op biologische, psychologische, familiale en sociale factoren die kunnen bijdragen tot de huidige klachten. Ik hecht veel waarde aan een empathische, menselijke en authentieke ontmoeting.

 

Gewoonlijk worden patiënten 1 x per maand gezien. Dit kan frequenter zijn bij aanvang van de behandeling of in crisis. Bij stabilisatie kunnen consultaties om de 2 tot 3 maanden worden ingepland, in combinatie met opvolging door de huisarts en/of psychotherapeut.

Gevolgde opleidingen

Ik behaalde in 2015 mijn Master in de Geneeskunde met Magna Cum Laude aan de KU Leuven,  vervolgens volgde ik de specialisatie Volwassenenpsychiatrie tussen 2015 en 2020, eveneens binnen de KU Leuven.

 

Ik heb de kans gehad om een brede ervaring op te doen in stageplaatsen tussen Leuven, Brussel, Amsterdam tot in Aruba. Zo heb ik ervaring opgedaan in de volgende specialistische centra:

 • UZ Leuven: Pijnkliniek (Leuvens Algologisch Centrum), Liaisonpsychiatrie, Urgentiepsychiatrie

 • UPC KU Leuven campus Kortenberg: Ouderenpsychiatrie, Jongvolwassenenpsychiatrie, ADHD bij volwassenen, ECT

 • PSC St.Alexius Elsene: Resocialisatie-afdeling bij psychose

 • Clinique St.Jean in Brussel: Algemene psychiatrie, Urgentiepsychiatrie, Consultatieve psychiatrie

 • High & Intensive Care Haarlem (Amsterdam): Psychiatrische intensieve zorgafdeling, Crisisdienst, Luchthavenpsychiatrie

 • Respaldo, Oranjestad (Aruba): Algemene psychiatrie

 • Europaziekenhuizen, Ukkel: PAAZ-afdeling, multidisciplintaire suïcidepreventie in St.Michielssite en St.Elisabethsite

 • Woluwé Psycho-Social - Centre Psychothérapeutique De Jour, Woluwé: waarnemend medisch directeur

Verder volgde ik tussen 2017 en 2019 het Postgraduaat Psychodynamische Psychotherapie aan de KU Leuven en behaalde de Master in de Seksuologie aan de KU Leuven. Ik rondde in 2021 de EMDR-opleiding in Amsterdam af, een behandeling die ik regelmatig integreer in mijn praktijk gezien de belangrijke en snelle werkzaamheid hiervan.

Honoraria

Psychiatrisch Consult (RIZIV-code 109631):

Wij passen in de praktijk een derdebetalersregeling toe, hierdoor hoeft u geen attest meer in te dienen bij de Mutualiteit, u dient enkel het remgeld te betalen op het einde van elke consultatie.

 • Remgeld gewoon verzekerde: 70.00 EUR

 • Remgeld voor studenten, gepensioneerden, werklozen: 60.00 EUR

 • Remgeld verhoogde terugbetaling (OMNIO): 40.00 EUR

 

 • Privé-verzekering: 140.00 EUR per consultatie, remgeld is afhankelijk van verzekeringsinstelling. U krijgt hierbij een Getuigschrift voor Verstrekte Hulp om gedeeltelijke terugbetaling aan te vragen.

 

 • EMDR-sessie: 7.50 EUR supplement

 • Attesten en voorschriften (buiten de hiervoor voorziene consultatietijd): hiervoor kan 20.00 EUR voor worden gevraagd. Dit bedrag wordt mogelijk niet door uw verzekering terugbetaald.

 

Consultaties duren doorgaans 30 tot 45 min. Aan deze tijd is ook administratietijd verbonden, waaronder het bijhouden medisch dossier, briefwisseling met uw huisarts en contact leggen met uw andere hulpverleners.  

 

Wijzigingen m.b.t. tot afspraken dienen minimum 48 uur (2 volledige werkdagen) op voorhand afgebeld worden via secretariaat (zie annuleringsbeleid). Deze termijn laat ons toe de vrijgekomen plek te gebruiken voor andere patiënten die al dan niet dringende zorg vereisen. Zo deze termijn niet wordt gerespecteerd, zijn wij genoodzaakt een forfaitaire vergoeding van 60.00 EUR aan te rekenen voor een laattijdig geannuleerde of gemiste consultatie. 

Publicaties

 • Van der Poorten, T., & De Hert, M. (2019). The sublingual use of atropine in the treatment of clozapine‐induced sialorrhea: A systematic review. Clinical Case Reports, 7(11), 2108-2113.

 • Van der Poorten, T., Enzlin P., E.Thys (2020). Sexuality and Psychosis: A systematic review. KU Leuven.

Lezingen en presentaties

 • "Complexe PTSS: Een casusillustratie." [Middagseminarie] UPC KU Leuven campus Kortenberg (2018).

 • "Seksualiteit en Psychotische stoornissen: beleving, genderproblemen, risicogedrag. [Webinar] FMSA Respaldo, Oranjestad, Aruba (2020).

 • "A drop a day keeps the saliva away: A review of atropine eye drops in the management of clozapine-induced sialorrhea." May 2019, American Psychiatric Association, San Francisco, USA.

 • "Prévention Suicide en Hopital Général" Februari 2022, Kliniek St.Jan (Brussel)

 • "Transgender inclusivity in clinical settings" 30th European Congress of Psychiatry (EPA), Budapest, Hongarije (2022).

Dr. Thomas Van der Poorten Psychiatry Practice Brussels psychiater psychiatre psychiatrist EMDR
bottom of page